Veřejný závazek

Veřejný závazek Senior centra Malá Čermná zahrnuje poslání, cíle, principy poskytovaných služeb vůči cílovým skupinám.

Poslání Senior centra malá čermná

Cíle Senior centra malá čermná

Principy poskytování služeb Senior centra malá čermná

Kvalita a komplexnost poskytovaných služeb odborně způsobilým a erudovaným personálem je pro nás tím hlavním závazkem.

Cílové skupiny klientů Senior centra malá čermná

Základní sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, také rodin pečujících o své blízké, jejich přátel i nejbližších.

Domov pro seniory je službou, která je poskytována seniorům od 65 let, klientům, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Malá Čermná
Malá Čermná 11
549 31 Hronov